UFA Slot

การออกกำลังในผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ สามารถลดโรคที่เกิดจากความชรา ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ทำให้หัวใจ หลอดเลือด และปอดแข็งแรง

วมถึงช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น ทำให้เดินคล่องแคล่ว ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ทำให้กระดูกแข็งแรง ชะลอโรคกระดูกพรุน การออกกำลังกายแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อสุขภาพแตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังกายและมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลก่อนเริ่มออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย เป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้สูงอายุ ข้อดีของการออกกำลังกายคือ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและข้อ เพิ่มความสามารถในการทำงาน

ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วิธีการออกกำลังกายให้ได้ผลดีนั้นผู้สูงอายุควรทราบหลักในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ที่เหมาะสมกับตนเอง ข้อควรระวังในการออกกำลังกายและโรคประจำตัวที่เป็นและข้อห้ามในการออกกำลังกาย 

หลักในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานประมาณ 30 – 45 นาที โดยเริ่มต้นจากเวลาน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆ การออกกำลังกายอาจเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายทุกรูปแบบ เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ โยคะ เต้นแอโรบิค เป็นต้น

UFA Slot

ควรเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย และมีความสนุกต่อการออกกำลังกายชนิดนั้น การออกกำลังกายที่ถูกต้องควรเริ่มจากการอบอุ่นร่างกาย

เป็นการกระตุ้นความพร้อมก่อนการออกกำลังกายจริง โดยใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาที การอบอุ่นร่างกายควรทำโดยเคลื่อนไหวร่างกายแบบเบาๆ เช่น การเดินช้าๆ หรือการยืดกล้ามเนื้อต่างๆ เพื่อลดการบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย

การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

  • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพปอดและหัวใจ ควรทำต่อเนื่องกัน 30 – 45 นาที เช่น การเดิน การปั่นจักรยาน การวิ่ง การว่ายน้ำ เต้นแอโรบิค เป็นต้น
  • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและการผ่อนคลาย จุดมุ่งหมายเพื่อยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ เพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว ช่วยในการทรงตัว เช่น การบริหารร่างกายแบบยืดเหยียด หรือการรำมวยจีน 
  • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ เช่น การใช้ท่าบริหาร เน้นการเคลื่อนไหวของข้อต่อเป็นหลักการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ช่วย และการออกกำลังกายโดยการต้านแรง

การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ช่วยชะลอความเสื่อมของระบบต่าง ๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับกล้ามเนื้อ ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้มีความสมดุล ในบางครั้งยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคม กรณีออกกำลังกายนอกบ้าน ก็เป็นผลดีต่อสภาพจิตใจโดยตรง ทางศูนย์ อยู่สุข เนอร์สซิ่งโฮม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์มากที่สุด โดยเน้นการทำกิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆในวัยใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุคลายเครียด ผ่อนคลาย ไม่เหงา และมีสุขภาพที่ดี


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ sunburststainedglass.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated